Okulary do komputera

Pracujesz przed komputerem?
Zadbaj o swój wzrok
Podczas ośmiogodzinnego czasu pracy przed ekranem komputera rejestruje się u człowieka od 12000 do 33000 ruchów głowy i gałek ocznych oraz od 4000 do 17000 reakcji źrenicy. Jest to duże obciążenie dla oczu i już lekkie, przejściowe pogorszenie ostrości widzenia, występujące często po dłuższej pracy przed ekranem monitora, może spowodować dolegliwości wzroku, takie jak:

- drganie oczu
- migotanie
- rozmycie krawędzi widzianych liter
- pieczenie lub ucisk w oczach
- bóle głowy

W tym kontekście szczególnego znaczenia nabiera zapewnienie optymalnych warunków pracy dla oczu i ich ochrona za pomocą specjalnych soczewek okularowych.

Okluary do komputera - film